Bez dovoljno razloga smo bombardovali Jugoslaviju, žao mi je!

Kristian Kahrs, podujevo

“Jugoslavija je u Rambujeu dobila izbor: okupacija teritorije ili bombardovanje. Nijedna zemlja na svetu ne bi reagovala drugačije nego Juoslavija te 1999. godine, ne bi prihvatila okupaciju” – kaže bivši oficir KFOR-a za odnose sa medijima Kristian Kahrs

Comments are closed