An appeal on my conviction has been delivered

English below. 10 јула сам био у Приштини да предам жалбу на пресуду. Захвалан сам Обраду Кесићу, мом адвокату Богдану Владисављевићу и његовом сину, студенту права Југославу Владисављевићу, за сверсдну помоћ у писању жалбе.
Видећемо шта ће урадити Косовска полиција када ће бити покренута групна тужба свих жртава насиља против њих због дискриминације и узнемиравања мирних грађана. Мислим да су можда ухапшили погрешног човека….

Прочитајте жалбу у формату ПДФ.

On July 10 I was in in the court in Pristina to give my appeal on my conviction . I am grateful to Obrad Kesic, my lawyer Bogdan Vladisavljević and his son, law student Jugoslav Vladisavljević, for wonderful help in writing the appeal.
We’ll see how the Kosovo Police will react when we launch a class action lawsuit against them because of discrimination and harassment of peaceful citizens. I think they might have arrested the wrong guy….

An automated translation of my appeal (the translation is not very good….)